VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid

Formålet med tiltaket (VTA) er å gi deg som har uføretrygd, et aktivt yrkesliv med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg og dine behov.

Det er NAV som eier og tildeler plasser (VTA), men ØRI som ansetter ut fra søknad som NAV i samarbeid med deg sender til ØRI. 

ØRI as har flere ulike arbeidsarenaer. Det er viktig slik at du skal ha mulighet til variasjon, samt ha oppgaver som du både kan mestre, samt oppleve utvikling. Vi har høy trivsel blant våre ansatte! 

Vi kan også hjelpe deg med praksis hos bedrift i ordinært arbeidsliv for en periode, for å finne ut av hvilke muligheter som finnes.   

Lønnsgrunnlaget i VTA er i hovedsak uføretrygd, men ØRI lønner i tillegg sine ansatte i henhold til tariff for VTA-tiltaket. 

AFT

AFT er et tiltak for mennesker med behov for kartlegging av arbeidsevne og muligheter i det ordinære arbeidsmarkedet.

VTA

Formålet med tiltaket er å gi mennesker som har en varig uføretrygd, et aktivt yrkesliv med arbeidsoppgaver som er individuelt tilpasset.

Hospitering

Dersom du skal være på ØRI i et av våre tiltak, AFT eller VTA, kan du i tillegg til arbeidstrening i våre interne avdelinger også få mulighet til å hospitere i det ordinære arbeidsliv.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS.