Følgende betingelser gjelder ved kjøp/bestilling av varer på ori.no

HENTE SELV
Varene må hentes hos Øri AS, Industrivegen 40, 2072 Dal, eller på Kafé Raus i Eidsvoll Panorama, Rådhusgata 5, 2080 Sundet.

BETALING
Betaling må gjøres ved henting. Vi har kortterminal på Øri og Kafé Raus.