Avfallshåndtering

Vi gjør mange oppgaver for ØRAS, som bytting av søppeldunker, ettersyn av returpunkter, demontering av dunker, henting av søppel med henger fra private.

Disse oppdragene gjør vi for ØRAS, Vennligst kontakt ØRAS på tlf. 63 92 78 80 for å melde inn ditt behov.