Vi gjør arbeid mulig for alle!

ØRI as har som formål å tilrettelegge for opplæringstilbud og personlig utvikling til arbeidstakere som av ulike årsaker er midlertidige eller varige unntatt fra det ordinære arbeidslivet. Dette gjør vi gjennom ulike produksjoner og tjenester.

Vi er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening gjennom våre tiltak; Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT). I tillegg tar vi imot lærekandidater.

Vi hjelper folk tilbake til et ordinært arbeidsliv, og vi benytter også hospiteringsplasser gjennom våre samarbeidspartnere. Vi gjør jobber for næringslivet, borettslag og private.

Les vår brosjyre under